Rapporter/planer

Hur vi jobbar för att nå målen i Läroplanen Lpfö 98 kan Du läsa i rapporten  
Vårt systematiska kvalitetsarbete 2011 »  
Vårt systematiska kvalitetsarbete 2012 »    Vad våra föräldrar anser om verksamheten kan Du läsa i följande rapporter:   
Kundundersökning 2011 »  
Kundundersökning 2012 »   
Kundundersökning 2013 »   Vad inspektörerna från VÅGA VISA tyckte om vår verksamhet kan Du läsa i observationsrapporten VÅGA VISA »    Här hittar du Skolverkets läroplan för förskolan Lpfö 98 »   (Reviderad 2010)    


« Tillbaka