Inskolning

När Du som förälder har bestämt Dig för att ditt barn ska börja på förskolan Bergendal kontaktar vi Dig snarast. Du blir inbjuden på ett besök där Du får ett ”Välkommen till förskolan Bergendal” häfte. Där ger Du oss information om ditt barn som kan vara oss till hjälp för att skapa trygghet i överlämnandet.

Under inskolningen är det till största delen samma pedagog som knyter an till barnet och ansvarar för föräldrakontakten.

Så här kan en inskolning se ut, men det är alltid barnet som bestämmer takten på inskolningens längd.

Dag 1   10.00 - 11.00
Vi träffas ute/inne tillsammans barn, förälder och ansvarig pedagog och bekantar oss med varandra.

Dag 2   9.00 - 10.30 :
Kort samling och fruktstund ute/inne.

Dag 3   9.00 - 11.00 :
Samling, fruktstund och utelek tillsammans med förälder.


Dag 4   9.00 - 11.00
Samling, fruktstund och någon aktivitet ute/inne.
Förälder kan gå ifrån en stund, men bör finnas kvar på förskolan.


Dag 5   9.00 - 11,45 :
Samling, fruktstund, utelek och lunch.
Förälder kan gå ifrån en stund, men finnas tillgänglig.


Dag 6   9.00 - 11,45 :
Samling, fruktstund, utelek och lunch.
Förälder kan lämna förskolan och komma tillbaka 11,45


Dag 7 och 8   9.00 - 14.00 :
Samling, fruktstund, utelek, lunch och vila utan förälder som är tillgänglig.
Hämtas 14.00.


Dag 9   9.00 - 15.00 :
Samling, fruktstund, utelek, lunch, vila och mellanmål.
Förälder är tillgänglig och hämtar barnet 15.00.


Dag 10 och 11 
Tid enligt kontrakt. Förälder kan vara på arbetet, men bör vara beredd att komma till förskolan med kort varsel vid behov.

 

 

 

 

 
« Tillbaka