Verksamhet

Förskolan Bergendals vision är:
• Våra barn ska känna sig trygga, glada och förväntansfulla inför varje dag på förskolan
• Vi vill locka barnen att utforska sin omvärld genom att ha ett pedagogiskt stimulerande material som eggar deras fantasi och som leder till ett lustfyllt lärande.
• Vi vill att alla som finns på Förskolan Bergendal ska känna sig respekterade, hörda och sedda.


På förskolan Bergendal är barnen ute mycket — på vår gård med roliga lekredskap, i parken och i skogen runt knuten. Så fort vädret tillåter äter vi gärna mellanmål ute på vår altan med sol och regnskyddat tak.


Vi erbjuder barnen en lagom blandning av allt som stimulerar till lärande och utveckling enligt Läroplanen för förskolan Lpfö 98.

Samlingar varje dag som ger tidsuppfattning, sång och ramsor som utvecklar språket, gruppkänsla som skapar goda relationer och utvecklar barnets självkänsla genom att göra sin röst hörd och bli lyssnad på.
 

Utdrag ur läroplanen
- ” utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”Vi målar, ritar, klipper, klistrar, skriver och pysslar för att bl.a utveckla vår motorik.


Utdrag ur läroplanen
- ”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”En förmiddag i veckan går alla barnen ut i skogen med sin egen ryggsäck för att ta del av vad skogen har att erbjuda som utvecklar intresse och förståelse för naturen och samtidigt utvecklar motoriken.Utdrag ur läroplanen
- ” utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”Vi jobbar med tema som barnen är roade av och som skapar lust att forska vidare och prova olika tekniker.


Utdrag ur läroplanen
- ” utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”

 Vi har ett aktivt föräldraråd som träffas 2-3 gånger per termin. Det är viktigt att Du som förälder blir informerad om vad som sker i förskolan och vara med och påverka utvecklingen framåt med tips, synpunkter och egen erfarenhet.Utdrag ur läroplanen
- ” visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Tillbaka