Personal


 
   Carina Dahlberg
   Förskolechef och förskollärare 
   På Bergendal sedan 2010
    

   


   Maria Rosenqvist
   Barnskötare på Bergendal sedan 2008

    
 

   Marika Sparrentoft
   Barnskötare på Bergendal sedan 1994 
   Färdig förskollärare 2018

      
        
   
   Maria Palm
   Blivande Montessoripedagog
   På Bergendal sedan 2012
  
 

   
  
  
 
« Tillbaka