Om oss

Förskolan Bergendal är en av de första förskolorna i landet som började drivas i privat regi. 

År 1947 köptes Bergendal av TCO för att bli deras egen kursgård. De ville bla skapa möjligheter för ensamstående föräldrar att kunna delta i långa fackliga utbildningar genom att kunna ta med barnen på kurserna.

1989 byggdes nuvarande förskola efter att verksamheten vuxit sig för stor i källaren på kursgården. Det gick då 10 barn från den kommunala kön på förskolan som samsades med kursbarnen.

Idag har vi plats för 22-24 barn i den dagliga verksamheten, och något enstaka kursbarn.

Förskolan Bergendal präglas av en trygg och vänlig stämning, där alla ska känna sig sedda och hörda. Vi värnar om vår ”hemtrevliga” atmosfär där alla ska känna sig välkomna och känna glädje inför varje ny dag tillsammans.

Barnen är indelade i åldersgrupper. Här arbetar de med tema utifrån barnens intressen och förmåga i sin lilla grupp tillsammans med ”sina” ansvarspedagoger.

För närvarande har vi 4 åldersgrupper:   Vitsippor - Våra minsta 1-2 år 

   Violer - 3åringar 


   Blåklockor - 4åringar

   Solrosor - 5åringar
« Tillbaka