Förskolan Bergendal

Förskolan Bergendal är en fristående förskola som drivs av Bergendal Meeting. Vi är en liten förskola med plats för 22-24 barn. Det är ett naturskönt område med skogen inpå knuten, stora parkytor med många klättervänliga äppelträd och närhet till Edsvikens strand.

Vår profil är traditionell svensk förskolepedagogik med tyngdpunkten lagd på utevistelse. Alla pedagoger som jobbar på förskolan Bergendal är utbildade förskollärare, lärare, barnskötare och även under utbildning till montessoripedagog.

På Sollentuna kommuns hemsida kan du anmäla ditt intresse av 
förskoleplats »
      

Välkomna att kontakta eller besöka oss för mer information!
« Tillbaka